objednání hotline: 731 977 671

Šlachová poutka

Poranění šlachových poutek

V posledních letech můžeme zaznamenat zvýšený zájem o sport u české populace. Jedním z významně se rozvíjejících sportů je i sportovní lezení. Tento trend můžeme vidět na počtu nově vznikajících umělých stěn. Samozřejmě i tento sport s sebou nese rizika úrazů a poranění, kterých se poslední době objevuje stále větší množství. Jedním z nejčastějších postižení jsou zavřené ruptury poutek prstů.

Šlachová poutka

Fibrózní část šlachového kanálu flexorové šlachy prstu zahrnuje pět prstencových, anulárních poutek, které jsou kondenzací transverzálně orientovaných fibrozních pruhů. Prstencová poutka představují důležité struktury fixující šlachovou pochvu ke kostěnému skeletu. Pokud se poraní kterékoli z prstencových poutek prstů ruky, vytváří se tětiva flexorové šlachy s následným omezením ohybu prstu. Mezi anulárním poutkem a nad ním ležícím kloubem se nalézá zkřížené poutko, které je membranozní, roztahuje a kontrahuje se pohybem, tedy pracuje dynamicky. Z toho je patrné, že jeho rekonstrukce je obtížná, zatížená vysokou recidivou. Porušená poutka sama nesrostou a nelze je jinak obnovit než operační cestou.

Šlachová poutka - operace

Operativa šlachových poutek je velice delikátní disciplínou, kterou zvládá jen minimum operatérů. 

Šlachová poutka se rekonstruují pomocí šlachových štěpů, které je třeba odebrat na jiných částech ruky. Jde o delší operaci, která se provádí v celkové anestezii. Po operaci se ruka fixuje v sádrové dlaze, a to na 14 dní. Po 14 dnech extrahujeme stehy a je nasazena ochrana kovovým prstenem s termoplastovou podložkou. Tento prsten je permanentně nošen po dobu dvou měsíců od operace a snímán pouze při cíleném cvičení a tlakové masáži. Cvičení probíhá dvakrát denně a je nutná fixace poutka druhou rukou. Po třech měsících provádíme kontrolní ultrazvukové vyšetření a postupně povolujeme plnou zátěž s ochranným tejpinkem. Z preventivních důvodu je pacientům i nadále doporučen tejpink při lezení.

Image

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli
Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com